ساختار سازمانی


دبیر علمی کنفرانس
آقای دکتر حسین عباسی(مدیر گروه دانشگاه فرهنگیان پردیس کمالوند ، استاد دانشگاه)
رئیس کنفرانس
آقای دکتر رضا حسین پور (عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی دانشگاه جامع امام حسین(ع)و استادیار گروه تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه جامع امام حسین(ع) )
دبیر اجرایی
آقای فرشاد براتی ( رئیس موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان )
مسئول دبیرخانه
آقای سام کریمی راد
خانم مقدمی