هیئت علمی و کمیته داوران کنفرانس( سخنرانان کلیدی )

صفحه اصلی > هیئت علمی و کمیته داوران کنفرانس( سخنرانان کلیدی )

 

هیات علمی و کمیته داوران کنفرانس( سخنرانان کلیدی )

 

دبیر علمی کنفرانس
http://espconf.ir/editor_file/image/photo_2017-05-22_12-27-34ss.jpg
نام و نام خانوادگی :آقای
دکتر حسین عباسی

مقطع تحصیلی :  دکترای تخصصی

رشته تحصیلی : علوم تربیتی

سمت : مدیر گروه دانشگاه فرهنگیان پردیس کمالوند ، استاد دانشگاه

 

رئیس کنفرانسhttp://espconf.ir/editor_file/image/photo_2017-05-22_12-27-34ss.jpg

 

 نام و نام خانوادگی :آقای دکتر رضا حسین پور

مقطع تحصیلی  : دکترای

رشته تحصیلی : مدیریت آموزش عالی

سمت : عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

استادیار گروه تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

 

نام و نام خانوادگی :آقای فرشاد براتی

http://espconf.ir/editor_file/image/photo_2017-05-22_12-27-34ss.jpg


 سمت : دبیر اجرایی کنفرانس


مدیرعامل موسسه برگزار کننده کنفرانس
......................................................................................................................................................................................

نام و نام خانوادگی :آقای محمد غفاری خان
http://espconf.ir/editor_file/image/photo_2017-05-22_12-27-34ss.jpg

مقطع تحصیلی : دکترای تخصصی روانشناسی پزشکی از دانشگاه دولتی کی یف اوکراین

رشته تحصیلی :روانشناسی پزشکی

سمت :
مدیر دپارتمان مشاوره و روان درمانی موسسه خدمات روانشناسی و مشاوره صبح امید آریا

نام و نام خانوادگی :آقای حسین نامدارhttp://espconf.ir/editor_file/image/photo_2017-05-22_12-27-34ss.jpg

مقطع تحصیلی : دکترای  

رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی

سمت : عضو هیات علمی دانشگاه دانشگاه علوم و فنون شهید ستاری
.....................................................................................................................................................................................


نام و نام خانوادگی :خانم  رقیه ایران یار

مقطع تحصیلی : دکترای

رشته تحصیلی : روانشناسی عمومی

نام و نام خانوادگی :آقای مهدی قادریhttp://espconf.ir/editor_file/image/photo_2017-05-22_12-27-34ss.jpg

مقطع تحصیلی : دکترای  

رشته تحصیلی : جامعه شناسی 

سمت : عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

http://espconf.ir/editor_file/image/photo_2017-05-22_12-27-34ss.jpg

نام و نام خانوادگی :آقای  محمود جاوید مهر

مقطع تحصیلی : دکترای  

رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی

سمت :  مدرس دانشگاه های فرهنگیان،پیام نور،آزاد اسلامی شهرستان سبزوار

 

http://espconf.ir/editor_file/image/photo_2017-05-22_12-27-34ss.jpgنام و نام خانوادگی :خانم  لیلا رضایی

مقطع تحصیلی : دکتراي

رشته تحصیلی : علوم تربیتی

سمت : کارشناس روابط بین الملل اداره اموزش و پرورش

http://espconf.ir/editor_file/image/photo_2017-05-22_12-27-34ss.jpgنام و نام خانوادگی :آقای  هاشم اندیشه

مقطع تحصیلی :  دكترای

رشته تحصیلی : علوم قرآن و حدیث

سمت : مدرس دانشگاه‌ اصول الدین قم....................................................................................................................................................................................................................

 

نام و نام خانوادگی :خانم فاطمه معتمد لنگرودی  http://espconf.ir/editor_file/image/photo_2017-05-22_12-27-34ss.jpg

مقطع تحصیلی : دانشجوی دکترا  

رشته تحصیلی : تعلیم و تربیت اسلامی 

سمت : مدرس دانشگاه

 


........................................................................................................................................................................

نام و نام خانوادگی :آقای  کاظم منافی شرف آباد http://espconf.ir/editor_file/image/photo_2017-05-22_12-27-34ss.jpg

مقطع تحصیلی : دانشجوی دکترا 

رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی

سمت :  پژوهشگر

...................................................................................................................................................................................................................................

نام و نام خانوادگی :آقای  شاهرخ محمدیhttp://espconf.ir/editor_file/image/photo_2017-05-22_12-27-34ss.jpg

مقطع تحصیلی : دکترای  تخصصی   

رشته تحصیلی : برنامه ریزی درسی

سمت : مدرس دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه


...................................................................................................................................................................................................................................

نام و نام خانوادگی :آقای  محمود یعقوبی دوستhttp://espconf.ir/editor_file/image/photo_2017-05-22_12-27-34ss.jpg

مقطع تحصیلی : دکترای  

رشته تحصیلی : جامعه شناسی

سمت : مدرس دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور اهواز

  ....................................................................................................................................................................................


نام و نام خانوادگی :خانم  سارا حاجی مظفری http://espconf.ir/editor_file/image/photo_2017-05-22_12-27-34ss.jpg

مقطع تحصیلی : دکترای  

رشته تحصیلی : جامعه شناسی

سمت : مدرس دانشگاه ، عضو باشگاه نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی، عضو هیات تحریریه

..............................................................................................................................................................................

نام و نام خانوادگی :آقای حجت غلام زاده http://espconf.ir/editor_file/image/photo_2017-05-22_12-27-34ss.jpg

مقطع تحصیلی : دکترای  

رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی

سمت : مدرس دانشگاه فرهنگیان
..............................................................................................................................................................................

نام و نام خانوادگی :خانم مریم تمسکی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی

سمت : مدرس مدعو دانشگاه پیام نور
.............................................................................................................................................................................
نام و نام خانوادگی :آقای جواد پسندیدهhttp://espconf.ir/editor_file/image/photo_2017-05-22_12-27-34ss.jpg

مقطع تحصیلی :  دکترای  

رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی

سمت : مدرس دانشگاه های علوم و فنون فارابی و آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)
............................................................................................................................................................................

 نام و نام خانوادگی :آقای  اسماعیل خارستانیhttp://espconf.ir/editor_file/image/photo_2017-05-22_12-27-34ss.jpg

مقطع تحصیلی :  دکترای

رشته تحصیلی : فلسفه تعلیم و تربیت( تعلیم و تربیت اسلامی)

سمت : مدرس دانشگاه 

 
 

 

تخصص

عضو هیئت داوران علمی

نام و نام خانوادگی

علوم تربیتی

دبیر علمی کنفرانس

آقایدکتر حسین عباسی

مدیریت آموزش عالی

رئیس کنفرانس

       آقای دکتر رضا حسین پور

علوم قرآن و حدیث

عضو هیئت داوران کنفرانس

آقای دکتر هاشم اندیشه

تاریخ اسلام

عضو هیئت داوران کنفرانس

خانم فاطمه معتمدلنگرودی

علوم سیاسی

عضو هیئت داوران کنفرانس

آقای دکتر امیر رضائی پناه

روانشناسی عمومی

عضو هیئت داوران کنفرانس

آقای سعید محمودی نیا

مدیریت

عضو هیئت داوران کنفرانس

آقای پیمان اکبری

مديريت آموزشي

عضو هیئت داوران کنفرانس

خانم دکتر فرانک مختاریان

فلسفه تعلیم و تربیت

عضو هیئت داوران کنفرانس

آقای دکتر حمید جعفریان یسار

برنامه ريزي شهري

عضو هیئت داوران کنفرانس

آقای دکتر سعيد علائی

مدیریت آموزشی

عضو هیئت داوران کنفرانس

آقای دکترجواد پسندیده

مدیریت منابع انسانی

عضو هیئت داوران کنفرانس

آقای دکترمحمدرضا گودرزی

روانشناسی عمومی

عضو هیئت داوران کنفرانس

خانم دکتر رقیه ایران یار

مدیریت اموزش عالی

عضو هیئت داوران کنفرانس

آقای مسعود نوری

علوم تربیتی

عضو هیئت داوران کنفرانس

آقای مهدی امیری

مدیریت بازرگانی

عضو هیئت داوران کنفرانس

آقای علیرضا داداشی جوکندان

مدیریت آموزشی

عضو هیئت داوران کنفرانس

آقای دکتر محمدحسین غلامی نوقاب

مشاوره

عضو هیئت داوران کنفرانس

آقای دکتر محمود شهیدی

مشاوره خانواده

عضو هیئت داوران کنفرانس

آقای دکتر علی محمدی

روانشناسی عمومی

عضو هیئت داوران کنفرانس

آقای دکتر بهزاد تریوه

مدیریت استراتژیک

عضو هیئت داوران کنفرانس

آقای دکتر رامبد فرشیدفر

علوم تربیتی

عضو هیئت داوران کنفرانس

آقای مرتضی مرادی دولیسکانی

علوم تربیتی

عضو هیئت داوران کنفرانس

خانم دکتر لیلا رضائی

مدیریت آموزشی

عضو هیئت داوران کنفرانس

آقای دکترحجت غلام زاده

مدیریت آموزشی

عضو هیئت داوران کنفرانس

آقای دکترکاظم منافی شرف آباد

برنامه ريزي درسی

عضو هیئت داوران کنفرانس

آقای دکترشاهرخ محمدی

جامعه شناسی

عضو هیئت داوران کنفرانس

         آقای دکتر محمود یعقوبی دوست

مدیریت آموزشی

عضو هیئت داوران کنفرانس

آقای دکترمحمود جاوید مهر

جامعه شناسی

عضو هیئت داوران کنفرانس

آقای دکتر مهدی قادری

جامعه شناسی

عضو هیئت داوران کنفرانس

خانم دکتر سارا حاجی مظفری

مدیریت آموزشی

عضو هیئت داوران کنفرانس

خانم مریم تمسکی

روانشناسی پزشکی

عضو هیئت داوران کنفرانس

آقای دکتر محمد غفاری خان

مدیریت آموزشی

عضو هیئت داوران کنفرانس

آقای دکترحسین نامدار